เว็บหวยออนไลน์ บาท1000 มีหวยลาวให้เล่นหลากหลายห้อง  เล่นได้ทุกวัน  โดยมีห้องด้วยกัน 8 ห้อง ปิดรับแทงเวลาต่างๆ ดังนี้

  • หวยลาว ปิดรับ 19:45น
  • หวยลาวกาชาด ปิดรับแทง 23:25น
  • หวยลาวสตาร์ VIP ปิดรับแทง 21:40น
  • หวยลาว VIP ปิดรับแทง 21:10น
  • หวยลาวสามัคคี ปิดรับแทง 20:20น
  • หวยลาวสตาร์  ปิดรับแทง 15:40น
  • หวยลาว HD ปิดรับแทง 13:40น
  • หวยลาวทีวี ปิดรับแทง 10:20น

ตัวอย่างการออกผล ถ้าหวยลาวออกผลดังนี้

การนำมาออกผลรางวัลแบบไทย เลข 3 ตัวบน จะทำได้ดังนี้

และ 2 ตัวล่าง ทำได้ดังนี้